Filtrar productes

Condicions Generals de Compra

L’usuari està obligat a informar-se sobre les Condicions Generals de compra que posem a la seva disposició, quedant el titular del web, exonerat de la responsabilitat per desconeixement de l'usuari de les mateixes.

L’usuari, ha d’acceptar les condicions particulars del servei per a poder comprar els productes.

Informació sobre els productes

Les descripcions dels productes oferts en el Lloc Web es realitzaran en base a la informació i documentació proporcionada pels proveïdors.

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als productes en el Lloc Web tenen per objecte la major informació orientativa.

En el cas que, per circumstàncies de força major, el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, s’informarà a l’usuari per e-mail de l’anul·lació total o, en el seu cas, parcial de la comanda. L’anul·lació parcial de la comanda no dona dret a la anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment que correspon al Soci de Conformitat amb lo establert en les presents Condicions Generals.

Preus dels productes

Els preus dels productes que s’ofereixen en el Lloc Web inclouen qualsevol dels altres impostos aplicables i estan subjectes a IVA. Per a les compres realitzades des de Canaria, Ceuta i Melilla els preus són nets. Els preus es podran modificar en qualsevol moment. Els preus no inclouen les despeses d’enviament dels productes. Aquests es detallen en el procés de pagament i han de ser acceptats per l’usuari en el moment de la sol·licitud de la comanda.

El titular es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor en el moment del registre de la comanda.

Compra de productes i formalització de comandes

S’enviarà al correu electrònic de l’usuari, en el plaç de 36 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda, un e-mail de justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada. El contracte s’entendrà com a formalitzat en el moment de la recepció del pagament del preu per part del titular.

La compra de productes a través del Lloc Web es realitza seguint el procediment establert en la secció “Comprar”

Les comandes es gestionaran per ordre d’entrada de peticions i els enviaments es realitzaran diàriament.

La compra mínima ha de ser de l’import més baix del producte que hi hagi a la tenda. Per compres d’import superior a 80€ les despeses d’enviament seran gratuïtes a les Illes Balears, Espanya Peninsular, Andorra, Portugal i Gibraltar.

Per compres superiors a 200€ les despeses d’enviament seran gratuïtes i amb el mètode exprés ( veure apartat “Forma d’enviament) a les Illes Balears, Espanya Peninsular, Andorra, Portugal i Gibraltar.

Per compres superiors a 400€ les despeses d’enviament seran gratuïtes per a les zones abans nombrades i Alemanya , Àustria; Bèlgica, Dinamarca, França, Holanda, Itàlia, Luxemburgo, Polònia, República Checa, Regne Unit, Suïssa, Eslovènia, Estònia, República Eslovaca, Suècia, Finlàndia, Noruega, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Romania, Bulgària.

Forma d’enviament

La forma d’enviament es mitjançant l’agència de transport MRW. Existeixen dos mètodes d’enviament:

1. Illes Balears, Espanya Peninsular, Andorra, Portugal , Gibraltar

- Estàndard: S’entrega el paquet en 3-4 dies hàbils a partir de la preparació de l’enviament. El cost de l’enviament estàndard és de 5,5 €. Ports pagats a partir de 80€ de compra.

- Express: S’entrega el paquet en 2 dies hàbils a partir de la preparació de l’enviament. El cost de l’enviament exprés és de 8,5€. Ports pagats a partir de 200€.

2. Enviament internacionals (Europa)

- Zona 1: Alemanya , Àustria; Bèlgica, Dinamarca, França, Holanda, Itàlia, Luxemburgo, Polònia, República Checa, Regne Unit, Suïssa. S’entrega el paquet en 4-5 dies a partir de la preparació de l’enviament. El cost de l’enviament és de 20€. (Ports pagats a partir de 400€).

- Zona 2: Eslovènia, Estònia, República Eslovaca, Suècia, Finlàndia, Noruega, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Romania, Bulgària. Se entrega el paquet en 4-5 dies a partir de la preparació de l’enviament. El cost de l’enviament és de 30€. (Portes pagats a partir de 400€).

Condicions per a enviaments internacionals

-

Els preus indicats inclouen les despeses de transport, embalatge, assegurança, i duana en origen només en els països de la Unió Europea. Per a entregues a països que no pertanyen a la Unió Europea, no s’inclouen les despeses de duanes en destinació ni altres imposts; serà el destinatari qui els haurà d’abonar en efectiu per a poder rebre la mercaderia.

-

El destinatari serà responsable de totes les despeses d’importació i imposts que es generin a la duana de destinació, tant si se li entrega la mercaderia com si no es va càrrec d’ella.

-

- Es procurarà que l’enviament de la comanda es realitzi en el mínim de temps possible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions del país de destinació per a la importació dels articles sol·licitats, ja que Maribola by Gloria no té responsabilitat damunt ells.

Tampoc no seran imputables a Marybola els efectes produïts per vagues, conflictes bèl·lics o altres circumstàncies alienes al seu control.

- Marybola no serà responsable de les demores que es puguin produir a les duanes, ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament.

- Les despeses d’enviament per a tots els productes exportats es basen en el pes volumètric calculat i la destinació d’entrega.

Pagament dels productes

El pagament del preu i les despeses d’enviament dels productes adquirits a través del Lloc Web es realitza en el moment de l’enviament del correu electrònic del client per part del titular d’un e-mail de justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada.

El client haurà de realitzar mitjançant targeta de crèdit o de dèbit Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron i/o altres targetes anàlogues. La targeta amb la que es fa el pagament haurà de tenir com a entitat financera filial d’una entitat financera estrangera amb establiment d’Espanya.

El titular conta amb les mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. Així mateix, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada, depenent del sistema utilitzat per Paypal o Redsys, i que en cap cas depenen del Marybola, encara que asseguren que només sigui intel·ligible per l’ordinador del client i del Lloc Web.

Una vegada finalitzat el procés de compra, es genera un document electrònic en el que es formalitza el contracte i que el client pot imprimir.

Cancel·lació i ampliació de comandes

Els clients podran cancel·lar o ampliar les comandes acceptades i confirmades en un plaç d’entrega màxim de dues hores. Quan s’hagi enviat un mail per a realitzar la cancel.lació de la comanda, el client haurà de seguir el procediment establert per l’empresa.

Entrega de la comanda de productes

Lloc d’entrega

El lloc d’entrega correspon al lloc web on ha sigut enviat el producte. La direcció que el client ha indicat.

b)Termini d’entrega

L’entrega es considera efectuada a partir del moment en el qual el producte ha sigut posat a disposició del client en el lloc d’entrega indicat pel client.

El risc dels productes ( entre d’altres, la pèrdua, menyscabament o robatori) es transmetrà al client a partir del moment en què l’enviament hagi sigut posat a disposició del client de conformitat amb allò establert en les Condicions Generals.

Devolució de productes

a)Dret de desistiment

El termini per a qualsevol devolució és de 14 dies a partir de la recepció de la comanda. Les despeses d’enviament a Marybola van a càrrec del client, exceptuant les devolucions per producte defectuós o equivocat.

Una vegada aprovada la devolució, rebrà l’import de la mateixa manera en què va realitzar la compra o mitjançant transferència.

Una vegada aprovada la devolució ( els articles han d’estar en perfecte estat i tenir el seu embalatge corresponent) rebràs un e-mail de confirmació indicant que l’import s’abonarà en el teu compte bancari en uns dies.

L’abonament a la targeta de crèdit depèn sempre de l’entitat bancaria del client.

b) Devolució de productes defectuosos

El client tindrà el dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes entregats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel client.

En els suposats, la devolució al titular dels productes haurà de realitzar-se per part del client mitjanant el següent procediment:

El client haurà de fer-se càrrec dels costos de devolució dels productes.

Sempre que el client hagi seguit el procediment establert, s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, es reemborsarà el preu abonat corresponent als productes tornats que hagin sigut defectuosos o que no es corresponen amb la comanda de productes realitzada pel client.

c)Garantia dels productes adquirits

Els productes disposen d’una garantia legal per falta de conformitat dels mateixos a partir de la data d’entrega i de conformitat amb allò establert en la normativa d’aplicació. Per a fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació del justificant de compra i de l’albarà d’entrega dels productes.

El client podrà exercitar la garantia d’un producte segons la normativa vigent sobre garantia dels productes de consum.

Modificació de les Condicions Generals

El titular es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les Condicions Generals i Política de Privacitat. Els clients hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web. En qualsevol cas, l’acceptació de les condicions Generals serà un pas previ i indispensable per a la contractació de qualsevol producte a través del Lloc Web.

Comunicacions entre titular i client

Totes les comunicacions entre el titular i el client relatives a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través del Lloc Web, es realitzaran per escrit.

Política de privacitat

Recopilació, finalitats i ús de les dades personals.

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal 15/1999, es posa en coneixement de qui li pugui interessar que Maribola by gloria, representat directament per Gloria Gomila Pelegrí, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels usuaris i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures als seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d’aquestes dades. Maribola by gloria és titular i responsable de la base de dades generada amb la informació de caràcter personal subministrada pels seus usuaris.

Omplir qualsevol formulari en aquest lloc web implica el següent:

Les dades de caràcter personal que ens proporcionin seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers amb titularitat Maribola by Gloria. Autoritza que la finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir les dades per a la gestió comercial que ens vinculi, per a l’entrega de compres, enviament de factures, així com per a l’enviament d’informació sobre notícies de la marca, novetats, promocions comercials i serveis que Maribola by Gloria o qualsevol dels seus col·laboradors.

El consentiment per a la cessió de les dades als col·laboradors del Lloc Web. El consentiment per a utilitzar les dades facilitades per a realitzar anàlisis interns orientats a millorar la qualitat del serveis i dels productes.

L’usuari és el responsable de la veracitat de les dades personals i Marybola no serà responsable si aquestes dades no són exactes.

Dret d’usuari i oposició al tractament de les seves dades personals. L’usuari tindrà el control sobre totes les seves dades i podrà sol·licitar la baixa del seu l’ús per part del Lloc Web enviant un correu electrònic a info@marybola.com

Seguretat

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades en una base de dades propietat de Maribola by Gloria que garanteix el compliment de les mesures de seguretat establertes en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Dret a la propietat intel·lectual i industrial.

Tots els elements i continguts de maribolabygloria.com i de cada un dels seus productes, tant si són imatges, fotografies, textos, música, sons, vídeos, documents logotips i qualsevol altre material, en qualsevol format, publicat a maribolabygloria.com, inclosos els menús, les pàgines web, el grafisme, els colors, els esquemes, les eines, els caràcters, del disseny de la pàgina web, els diagrames, l’estructura, la selecció, ordenació i presentació dels continguts, els mètodes, els processos, les funcions i els programes informàtics que formen part de maribolabygloria.com estan protegits pels drets d’autor i altres drets sobre la propietat intel·lectual i industrial de Marybola i el Lloc Web d’aquesta (marybola.com)

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de productes a través del Lloc Web i/o de les presents Condicions Generals i per a la resolució qualsevol conflictes, les parts acorden sotmetre, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del client.